Eendracht maakt mij lacht!

© J. Francois Barnard – Mei 2014

Doerie jare, toe Vanmelewe nog Onlangs was, toe die Dooie See nog net siek was, en die Apostolies nog 'n sekte was....

Was jou party SAP of NAT;

Jou kerk Gatjeponder of Dopper;

Jou oupa 'n landheer of 'n bywoner;

Jou huis in die bo-dorp of die onderdorp;

Jou mouterkar 'n Ford of 'n Chev;

Jou petrol BP of Shell;

Jou olie Castrol of Havoline;

Jou bike BSA of Harley;

Jou polis by Sanlam of Old Mutual;

Jou bankrekening by Volkskas of Barclays;

Jou huisverband by Saambou of United;

Jou vakansie in die Bosveld of by die see;

Jou rugbyspan Noord-Transvaal of WP;

Jou radio Springbok of LM;

Jou supermark OK of Checkers;

Jou bier Castle of Lion;

Jou brandewyn KWV of Klipdrift;

Jou mix Coke of Pepsi;

Jou tjoklit Cadbury of Nestle;

Jou swiets drop of toffies;

Jou toebie Marmite of Bovril;

Jou tjips Simba of Willard;

Jou brêkfis Pro-Nutro of Weetbix;

Jou seep Surf of Omo;

Jou musiek jazz of pop;

Jou simpatie by die Republieke of die Kolonie;

Jou skool Grey College of Affies;

Jou ambag by die Spoorweg of Yskor;

Jou alma mater Tuks of Maties;

Jou medisyne Borstol of Kasterolie;

Jou siekte gout of rumatiek;

En helaas, ten einde was jy in die hande van Grobbelaars of Avbob...

Maar ironies is alle Afrikaners dit eens: Ons leuse bly “Eendracht maakt Macht”!