My native language is Afrikaans. The youngest, and most modern language in the world! When I started this blog, I translated many of my articles into English. But some are bound to the idiom used in Afrikaans, and without this idiomatic context, the reader cannot understand what I mean. For instance, I cannot translate "En ekke vir jou" into English. The direct translation would be: "And I for you" which makes no sense. (The protagonist actually meant: "And I love you too!")

Dutch readers, however, should be able to follow most of the text. If you did, share it with your friends on Facebook or contact me. It is always lovely to get some feedback.

Sonde met die Honde - Piet

© J. Francois Barnard – Maart 2014

Oorlede Pa se groot Bull Mastiff, Piet, het eendag ernstig siek geword. Op aandrang van die familie se "kenners" moes die arme siek hond al die pad van Messina af Krugerdorp toe kom om deurgehaal te word. Na sy doktersbehandeling in Krugersdorp was ons huis in Montanapark sy eerste pitstop gewees.

Die bakkie het onder die groot seringboom gestop, en Piet het met moeite afgeklim. Onder op die grond het hy heen en weer gekyk. Watter boomstam was nou die naaste gewees?

Ongelukkig kies hy toe 'n klein ou boompie drie tree van hom af, en nie die dik seringstam op vyf tree nie. Dit was 1995 se droogte gewees, en ons het waterbeperkings gehad. Alles het gesmag na 'n nattigheidjie.

Piet het sy been gelig en met 'n dik straal die dorstige boompie sopnat gepiepie. Ek weet nie of dit die verhoogde uriensuur was of dalk al die antibiotika nie, maar die boompie se blare het drie dae later verdroog en toe het die hele boom gevrek. Piet het dit darem gemaak.

'n Paar dae later het Oorlede Pa gebel. "Hoeganit?", wou hy weet.

"Goed!", het ek gelieg. Hoe kon ek nou vir hom sê sy hond het my boom doodgepiepie?